?

Log in

 
 
06 May 2014 @ 03:41 pm
06.05.2014  

Tuy mình là con người tích cực, nhưng một khi đã xuống rồi là xuống luôn, như kiểu sao còn sống trên đời này.

Đúng thiệt, sao còn ở đây đi cho chật đất?

:-<